Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Qershor 2024

PBB

Tremujori 1 - 2024

Import/Eksport

Maj 2024

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2023

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

22
korr

Karakteristikat e mjeteve rrugore, 2023

Në vitin 2023, numri gjithsej i mjeteve rrugore me status "aktiv" dhe “të çregjistruar përkohësisht” rezulton 867.765 mjete, nga 796.438 mjete të regjistruara d…
19
korr

Strukturat Akomoduese, Maj 2024

Në muajin Maj 2024, treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë: Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 45,8…
17
korr

Tregtia e Jashtme, Qershor 2024

Në Qershor 2024 eksportet e mallrave arritën vlerën 35 mld lekë, duke u ulur me -8,9 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me -0,1 %, në…
17
korr

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2024

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2024 është 2,5 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,8 % vërehet në g…
09
korr

Qumështi dhe Nënproduktet e tij, 2023

Në vitin 2023, sasia gjithsej e qumështit të grumbulluar rezulton rreth 101 mijë tonë, duke shënuar rënie me 8,0 %, krahasuar me 2022.

Kalendari i publikimeve

29
korr

Aksidentet Rrugore

Qershor 2024
Instituti i Statistikave
30
korr

Statistikat e Transportit Detar

T2 - 2024
Instituti i Statistikave
30
korr

Statistikat e Transportit Ajror

T2 - 2024
Instituti i Statistikave
30
korr

Statistikat e Transportit Rrugor

T2 - 2024
Instituti i Statistikave
30
korr

Statistikat e Transportit Hekurudhor

T2 - 2024
Instituti i Statistikave