Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Shkurt 2023

PBB

Tremujori 3 - 2022

Import/Eksport

Shkurt 2023

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2022

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

24
Mar

Lëvizjet e Shtetasve, Shkurt 2023

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Shkurt 2023, janë 695.246. Ky tregues rezulton me një rritje 51,5 %, krahasuar me Shk…
20
Mar

Strukturat Akomoduese, Janar 2023

Në muajin Janar 2023, treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë: Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 2…
20
Mar

Aksidentet Rrugore, Shkurt 2023

Në muajin Shkurt 2023 numërohen 88 aksidente rrugore nga 77 të ndodhura në muajin Shkurt 2022. Numri i aksidenteve rrugore është rritur me 14,3 %.
17
Mar

Tregtia e Jashtme, Shkurt 2023

Në Shkurt 2023 eksportet e mallrave arritën vlerën 38 mld lekë, duke u rritur me 2,8 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur m…
17
Mar

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2023

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shkurt 2023 është 6,8 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 11,8 % vërehet në g…

Kalendari i publikimeve

31
Mar

Ndërmarrjet e huaja në Shqipëri

2022
Instituti i Statistikave
31
Mar

Statistika të rezervës ndërkombëtare

Shkurt 2023
Banka e Shqipërisë
31
Mar

Statistika të kursit të këmbimit

Mars 2023
Banka e Shqipërisë
03
Pri

Regjistrimet në Arsimin parauniversitar

2022-2023
Instituti i Statistikave
07
Pri

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Mars 2023
Instituti i Statistikave