EDITORS

ADVISORY BOARD

  1. PhD. Delina Ibrahimaj, Ministria e Financave dhe Ekonomisë
  2. Prof. Dr. Bukurie Dumani, Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik
  3. Assoc. Prof. Dr. Edvin Zhllima, Universiteti Bujqësor i Tiranës
  4. Dr. Erion Luçi, KfW (Banka Gjermane e Zhvillimit) dhe Banka Botërore
  5. PhD. Erka Caro, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
  6. PhD. Evelina Çeliku, Banka e Shqipërisë
  7. Assoc. Prof. Gianluca Mattarocci, Universiteti i Romës Tor Vergata
  8. PhD. Sebastian Schief, Universiteti i Fribourg, Departmenti i Shkencave Sociale
  9. Daniela Muhaj, Research Fellow at Growth Lab, Harvard University
  10. PhD. Ljubica Nedelkoska, Postdoctoral Fellow at Growth Lab, Harvard University