01 Arsimi
02 Forca e punës sipas aktivitetit
03 Punësimi sipas sektorëve ekonomik
04 Paga