Statistikat vjetore të krimeve, 2018

Në këtë publikim, statistikat e krimeve japin informacion mbi veprat penale, të dëmtuarit, personat e dyshuar si autorë në kryerjen e një vepre penale, procedimet penale, persona të pandehur dhe të dhëna mbi të burgosurit.

Vepra penale


Në vitin 2018, janë evidentuar gjithsej 34.468 vepra penale, 0,4 % më shumë, krahasuar me vitin 2017. Në 2018, në raport me popullsinë, janë evidentuar 120 vepra penale për 10 mijë banorë, nga 119,4 që ishin në vitin 2017.

Publikimi i radhës
Statistikat vjetore të krimeve, 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al