Azilkërkuesit në Shqipëri, 2021

Në 2021 rezultojnë 2.533 azilkërkues në Shqipëri, duke pësuar rritje me 13,5 % krahasuar me 2020.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al