Të huajt dhe azilkërkuesit në Shqipëri, 2017

Numri i të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri, në 2017, rezultoi 12.906 banorë, duke shënuar rritje me 3,1 %, krahasuar me 2016.

Gjatë 2017, numri i të huajve rezidentë përbëhet nga 8.395 meshkuj, duke shënuar rritje me 0,9 % krahasuar me 2016, dhe 4.511 femra duke shënuar rritje me 7,5 % krahasuar me 2016.

Gjatë 2017, të huajt me origjinë nga Europa janë 7.637 dhe përbëjnë 59,2 % të të huajve gjithsej kundrejt 66,5 % që përbënin në 2016.

Publikimi i radhës
Të huajt dhe azilkërkuesit në Shqipëri, 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al