Të huajt në Shqipëri, 2022

Në fund të vitit 2022, numri i të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri rezultoi 18.151 banorë, duke pësuar rritje me 21,6 %, krahasuar me 2021.

Publikimi i radhës
Të huajt në Shqipëri, 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al