Azilkërkuesit në Shqipëri, 2022

Referuar Drejtorisë së Azilit dhe të Huajve, si dhe Shtetësisë pranë Ministrisë së Brendshme, në 2022, rezultojnë 125 azilkërkues, duke pësuar një ulje të ndjeshme, krahasuar me një vit më parë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al