Azilkërkuesit në Shqipëri, 2020

Në 2020 rezultojnë 2.232 azilkërkues në Shqipëri, duke pësuar rënie me 66,0 %, krahasuar me vitin 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al