Treguesit Demografikë, Vjetore 2022 dhe T1 - 2023

Në vitin 2022, shtesa natyrore e popullsisë rezulton pozitive me 690 lindje më shumë se sa vdekje, duke iu rikthyer trendit pozitiv para pandemisë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al