Treguesit Demografikë, T2 - 2023

Shtesa natyrore e popullsisë për tremujorin e dytë 2023 rezulton pozitive, duke regjistruar 465 lindje më shumë se sa vdekje, ku:

numri i lindjeve për tremujorin e dytë 2023 është 5.119, duke shënuar një rënie me 8,2 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2022;

numri i vdekjeve për tremujorin e dytë 2023 është 4.654, duke shënuar një rënie prej 8,1 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2022.

Publikimi i radhës
Treguesit Demografikë, T3 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al