Treguesit Demografikë, T4 - 2022

Numri i lindjeve për tremujorin e katërt 2022 është 5.963, duke shënuar një rënie me 13,7 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2021.

Publikimi i radhës
Treguesit Demografikë, T1 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al