Treguesit Demografikë, T3 - 2022

Numri i lindjeve për tremujorin e tretë 2022 është 6.172, duke shënuar një rënie me 19,6 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2021.

Publikimi i radhës
Treguesit Demografikë, T4 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al