Treguesit Demografikë, T4 - 2021

Numri i lindjeve për tremujorin e katërt 2021 është 6.939, duke shënuar një rënie me 1,0 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2020. Gjatë vitit 2021 lindën 27.284 foshnja, duke shënuar një rënie me 2,8 %, krahasuar me një vit më parë.

Publikimi i radhës
Treguesit Demografikë, T1 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al