Treguesit Demografikë, T3- 2020

Numri i lindjeve për tremujorin e tretë 2020 është 7.386, duke shënuar një rënie me 4,6 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al