Treguesit Demografikë, T2- 2020

Numri i lindjeve për tremujorin e dytë 2020 është 6.124, duke shënuar një rënie me 8,0 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2019.
Numri i vdekjeve për tremujorin e dytë 2020 rezulton 4.989, duke shënuar një rënie prej 3,1 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2019.
Gjatë tremujorit të dytë 2020, numri i lindjeve tejkalon me 1.135 numrin e vdekjeve

Publikimi i radhës
Treguesit Demografikë, T3- 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al