Treguesit Demografikë, T1 - 2020

Numri i lindjeve për tremujorin e parë 2020 është 6.126, duke shënuar një rënie me 2,1 %, krahasuar me tremujorin e parë 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al