Statistikat e Kulturës 2021

Gjatë vitit 2021, janë organizuar gjithsej 512 shfaqje dhe premiera në institucionet qendrore të artit. Krahasuar me vitin e kaluar, ky tregues ka pësuar rritje. Në institucionet qendrore të artit, gjatë vitit 2021, morën pjesë në aktivitetet kulturore 38.091 spektatorë.

Publikimi i radhës
Statistikat e Kulturës 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al