Statistikat e Kulturës - T1 - 2020

Në tremujorin e parë 2020, Teatri Kombëtar Eksperimental është institucioni që ka realizuar numrin më të lartë të shfaqjeve dhe premierave, me 96 të tilla, respektivisht 92 shfaqje dhe 4 premiera. Në totalin e shfaqjeve të organizuara, Teatri Kombëtar Eksperimental ka organizuar 50,5 % të shfaqjeve.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al