Statistikat e Kulturës, T3 - 2019

Numri i shfaqjeve kulturore gjithsej në tremujorin e tretë 2019 është 61, duke pësuar një rënie prej 11,6 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2018. Në institucionet qëndrore të artit dhe kulturës, në tremujorin e tretë të vitit 2019, janë organizuar 11 premiera, një premierë më shumë, në krahasim me tremujorin e tretë 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al