Statistikat e Kulturës - T2 - 2019

Numri i shfaqjeve kulturore gjithsej në tremujorin e dytë 2019 është 372, duke pësuar një rritje prej 28,3 %, në krahasim me tremujorin e dytë 2018. Në institucionet qëndrore të artit dhe kulturës, në tremujorin e dytë të vitit 2019, janë organizuar 18 premiera, pa pësuar ndryshim nga tremujori i dytë 2018. Në tremujorin e dytë 2019, numri i spektatorëve është 71.970, duke pësuar rritje me 46,9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pjesëmarrja mesatare në tremujorin e dytë 2019 është 193 spektatorë për shfaqje nga 169 spektatorë të rezultuar në tremujorin e dytë 2018.

Publikimi i radhës
Statistikat e Kulturës - T3 - 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al