Statistikat e krimeve dhe drejtësisë penale, 2022

Në këtë publikim, statistikat e krimeve japin informacion mbi veprat penale, autorë të veprave penale, persona të dëmtuar, procedime penale, persona të pandehur dhe të dhëna mbi të burgosurit.

Publikimi i radhës
Statistikat e krimeve dhe drejtësisë penale, 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al