Gratë dhe Burrat në Shqipëri, 2021

Ky publikim nuk përmban analiza të treguesve apo fenomene, por pasqyron situatën  korente sipas treguesve matës.

Publikimi i radhës
Gratë dhe Burrat në Shqipëri, 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al