Njoftim për media - Burrat dhe Gratë në Shqipëri, 2020

“Burrat dhe Gratë” është një publikim vjetor që paraqet të dhëna të ndara sipas gjinisë në fusha të ndryshme të jetës si popullsia, shëndetësia, arsimi, tregu i punës, vendimmarrja etj. Publikimi pasqyron edhe ndryshimet kryesore ndër vite të legjislacionit në fushën e barazisë gjinore.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al