Anketa e Strukturës së të Ardhurave nga Puna (ASAP) 2018

Anketa e Strukturës së të Ardhurave nga Puna (ASAP) 2018

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al