Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T2 - 2023

Në tremujorin e dytë 2023, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 67,4 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al