Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T2 - 2021

Në tremujorin e dytë 2021, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 60,7 %. Gjatë këtij tremujori, numri i të punësuarve gjithsej u rrit me 1,0 përqind, krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2020, dhe me 2,9 përqind, krahasuar me tremujorin e parë 2021.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al