Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T4 - 2020

Në tremujorin e katërt 2020, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 60,2 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al