Statistikat e Pagave, T4 - 2022

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë, gjatë tremujorit të katërt 2022, është 66.014 lekë, duke u rritur me 10,8 %, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al