Statistikat e Pagave, T3 - 2022

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë, gjatë tremujorit të tretë 2022, është 61.613 lekë, duke u rritur me 9,2 %, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar.

Publikimi i radhës
Statistikat e Pagave, T4 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al