Statistikat e Pagave, T2 - 2021

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë, gjatë tremujorit të dytë 2021 është 56.710 lekë, duke u rritur me 4,7 %, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al