Statistikat e Pagave, T4 - 2020

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë, gjatë tremujorit të katërt 2020, është 54.951 lekë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al