Anketa e Kostos së Punës, 2020

Ky botim përmban të dhëna nga Anketa e Kostos së Punës për vitin 2020 (AKP 2020), realizuar nga Instituti i Statistikave të Shqipërisë në përputhje me standardet e Bashkimit Europian.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al