Statistika të diplomimeve, 2021-2022

Në vitin shkollor 2021-22, u diplomuan në arsimin zyrtar 90.324 nxënës dhe studentë, me një ulje prej 5,9 %, krahasuar me vitin shkollor 2020-21.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al