Statistika të diplomimeve, 2020 - 2021

Në vitin shkollor 2020-21, u diplomuan në arsimin zyrtar 96.005 nxënës dhe studentë, me një ulje prej 2,2 %, krahasuar me vitin shkollor 2019-20. Ulje në numrin e të diplomuarve kanë patur të gjithë nivelet arsimore, 9 vjeçar, i mesëm dhe i lartë.

Publikimi i radhës
Statistika të diplomimeve, 2021 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al