Statistika të diplomimeve, 2019 - 2020

Në vitin shkollor 2019-20, u diplomuan në arsimin zyrtar 98.169 nxënës dhe studentë, me një ulje prej 5,5 %, krahasuar me vitin shkollor 2018-19. Ulje në numrin e të diplomuarve kanë patur të gjithë nivelet arsimore.
Sipas niveleve arsimore, struktura e diplomimeve në arsimin zyrtar është pothuajse e njëjtë, gjatë tre viteve të fundit shkollor/akademik.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al