Statistikat e Diplomimeve, 2018 - 2019

Në vitin 2019, në arsimin 9 - vjeçar u diplomuan 34.982 nxënës, ose 96,4 % e nxënësve të klasës së nëntë të vitit shkollor 2018 - 2019, duke shënuar një rritje prej 1,0 përqindje, krahasuar me vitin paraardhës. Në këtë nivel arsimor u diplomuan 52,6 % djem dhe 47,4 % vajza.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al