Tregtia e Jashtme, Mars 2024

Në Mars 2024 eksportet e mallrave arritën vlerën 33 mld lekë, duke u ulur me -21,0 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur me 3,4 %, në krahasim me Shkurt 2024. Importet e mallrave arritën vlerën 75 mld lekë, duke u ulur me 7,0 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u rritur me 1,3 %, në krahasim me Shkurt 2024.

Defiçiti tregtar i këtij muaji është 42 mld lekë, duke u rritur me 8,3 %, krahasuar me Mars 2023 dhe duke u ulur me -0,4 %, në krahasim me Shkurt 2024.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Prill 2024
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al