Tregtia e Jashtme, Maj 2024

Në Maj 2024 eksportet e mallrave arritën vlerën 35 mld lekë, duke u ulur me -12,4 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur me 0,5 %, në krahasim me Prill  2024. Importet e mallrave arritën vlerën 79 mld lekë, duke u ulur  me  -1,6 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u rritur me 5,3 %, në krahasim me Prill 2024.

Defiçiti tregtar i këtij muaji është 45 mld lekë, duke u rritur me 8,9 %, krahasuar me Maj 2023 dhe 9,4 %, në krahasim me Prill 2024.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Qershor 2024
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al