Tregtia e Jashtme, Tetor 2023

Në Tetor 2023 eksportet e mallrave arritën vlerën 37 mld lekë, duke u ulur me -4,3 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur me 8,8 %, në krahasim me Shtator 2023.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al