Tregtia e Jashtme, Shkurt 2023

Në Shkurt 2023 eksportet e mallrave arritën vlerën 38 mld lekë, duke u rritur me 2,8 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur me -8,9 %, në krahasim me Janar 2023. Importet e mallrave arritën vlerën 69 mld lekë, duke u rritur me 1,1 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 19,4 %, në krahasim me Janar 2023. Defiçiti tregtar i këtij muaji është 31 mld lekë, duke u ulur me -0,8 %, krahasuar me Shkurt 2022 dhe duke u rritur me 93,2 %, në krahasim me Janar 2023.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Mars 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al