Tregtia e Jashtme, Qershor 2023

Në Qershor 2023 eksportet e mallrave arritën vlerën 38 mld lekë, duke u ulur me -17,3 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me -4,0 %, në krahasim me Maj 2023.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al