Tregtia e Jashtme, Prill 2023

Në Prill 2023 eksportet e mallrave arritën vlerën 34 mld lekë, duke u ulur me -19,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me -19,3 %, në krahasim me Mars 2023. Importet e mallrave arritën vlerën 75 mld lekë, duke u ulur me -3,9 %, në krahasim me një vit më parë dhe me -7,1 %, në krahasim me Mars 2023. Defiçiti tregtar i këtij muaji është 41 mld lekë, duke u rritur me 14,1 %, krahasuar me Prill 2022 dhe me 6,4 %, në krahasim me Mars 2023.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Maj 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al