Tregtia e Jashtme, Mars 2023

Në Mars 2023 eksportet e mallrave arritën vlerën 42 mld lekë, duke u ulur me -11,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur me 9,8 %, në krahasim me Shkurt 2023. Importet e mallrave arritën vlerën 81 mld lekë, duke u ulur me -3,7 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u rritur me 15,9 %, në krahasim me Shkurt 2023. Defiçiti tregtar i këtij muaji është 38 mld lekë, duke u rritur me 6,9 %, krahasuar me Mars 2022 dhe me 23,3 %, në krahasim me Shkurt 2023.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Prill 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al