Tregtia e Jashtme, Gusht 2023

Në Gusht 2023 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u ulur me -21,9 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me -27,4 %, në krahasim me Korrik 2023. Importet e mallrave arritën vlerën 68 mld lekë, duke u ulur me -15,0 %, në krahasim me një vit më parë dhe me -4,1 %, në krahasim me Korrik 2023. Defiçiti tregtar i këtij muaji është 40 mld lekë, duke u ulur me -9,5 %, krahasuar me Gusht 2022 dhe duke u rritur me 22,9 %, në krahasim me Korrik 2023.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, September 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al