Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2023

Në Dhjetor 2023 eksportet e mallrave arritën vlerën 38 mld lekë, duke u ulur me -6,6 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur me 14,2 %, në krahasim me Nëntor 2023. Importet e mallrave arritën vlerën 73 mld lekë, duke u ulur me -23,1 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u rritur me 1,6 %, në krahasim me Nëntor 2023. Defiçiti tregtar i këtij muaji është 35 mld lekë, duke u ulur me -35,3 %, krahasuar me Dhjetor 2022 dhe me -9,2 %, në krahasim me Nëntor 2023.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Janar 2024
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al