Tregtia e Jashtme, Tetor 2022

Në Tetor 2022 eksportet e mallrave arritën vlerën 38 mld lekë, duke u rritur me 12,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur me 0,8 %, në krahasim me Shtator  2022. Importet e mallrave arritën vlerën 83 mld lekë, duke u rritur  me  8,6 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u ulur me 5,3 %, në krahasim me Shtator 2022. Defiçiti tregtar i këtij muaji është 45 mld lekë, duke u rritur me 5,5 %, krahasuar me Tetor 2021 dhe duke u ulur me 8,7 %, në krahasim me Shtator 2022.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Nëntor 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al