Tregtia e Jashtme, Shkurt 2022

Në Shkurt 2022 eksportet e mallrave arritën vlerën 37 mld lekë, duke u rritur me 50,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 6,5 %, në krahasim me Janar 2022. Importet e mallrave arritën vlerën 69 mld lekë, duke u rritur me 31,5 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 24,9 %, në krahasim me Janar 2022. Defiçiti tregtar i këtij muaji është 31 mld lekë, duke u rritur me 14,3 %, krahasuar me Shkurt 2021 dhe me 57,0 %, në krahasim me Janar 2022.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Mars 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al