Tregtia e Jashtme, Qershor 2022

Në Qershor 2022 eksportet e mallrave arritën vlerën 46 mld lekë, duke u rritur me 32,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 2,5 %, në krahasim me Maj  2022. Importet e mallrave arritën vlerën 81 mld lekë, duke u rritur  me  20,8 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 1,9 %, në krahasim me Maj 2022. Deficiti tregtar i këtij muaji është 35 mld lekë, duke u rritur me 8,6 %, krahasuar me Qershor 2021 dhe me 1,0 %, në krahasim me Maj 2022.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al