Tregtia e Jashtme, Prill 2022

Në Prill 2022 eksportet e mallrave arritën vlerën 42 mld lekë, duke u rritur me 46,6 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ulur me 11,9 %, në krahasim me Mars 2022. Importet e mallrave arritën vlerën 78 mld lekë, duke u rritur me 23,7 %, në krahasim me një vit më parë dhe ulur me 6,9 %, në krahasim me Mars 2022. Defiçiti tregtar i këtij muaji është 36 mld lekë, duke u rritur me 4,6 %, krahasuar me Prill 2021 dhe ulur me 0,3 %, në krahasim me Mars 2022.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Maj 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al